Konferans

Ana Sayfa >Değerlendirme ve Yayın Süreci

Değerlendirme ve Yayın Süreci

ESCICONF 2022 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
Araştırmacılar sadece özet veya tam metin bildiri ile katılabilirler.
Çalışmalar sözlü olarak online (çevrimiçi) sunulacaktır.
Tüm özetler ve tam metin bildiriler kör hakemlik (blind-review) sürecinde değerlendirilecektir..
Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir.
Araştırmacılar bildiri gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25, referanslar ile en fazla %30 olmalıdır ve makale kabul oranı %70'i geçmemektedir.
İngilizce Makaleler DRJI indeksindeki EJRND (https://journals.orclever.com/ejrnddergisinde 31 Mayıs 2022'de yayınlanacaktır.
Kabul edilen özetler ve Dergide yayınlanan makalelerin özetleri bildiri kitabında yayınlanacaktır.
ISBN'ye sahip bildiri kitabı online olarak yayınlanacaktır.

Yayın Süreci Hakkında
Yayın olanaklarından sadece birisi seçibilir.

1) Tam metin veya Özet Bildiriniz Türkçe veya İngilizce olarak olarak Kongre Bildiri Kitabında yayınlanabilir.
Yayınlanması için bildirinizin kongre için kabul edilmiş ve sunulmuş olması yeterlidir.

2) Uluslararası hakemli ve DRJI İndeksli EJRND (https://journals.orclever.com/ejrnd) Dergisinde sadece İngilizce olarak bildiriniz makale olarak yayınlanabilir. EJRND Dergi yayını için bildirinizin kongre için kabul edilmiş ve sunulmuş olması yeterlidir. Ayrıca Makalenizin özeti kongre bildiri kitabında yer alacaktır.