Bildiri Formatı

Anasayfa > Bildiri Formatı

Bildiri Formatı

Bütün çalışmalar; Microsoft Conference Management sisteminden gönderilmelidir. Çalışmalar sözlü olarak online sunulacaktır. Çalışmanızın Dergi Yayını olarak yayınlanmasını istiyorsanız sadece makale formatında hazırlayınız ve konferans bildiri gönder kısmından çalışmanızı yükleyiniz. Çalışmanızın Bildiri Kitabı Yayını olarak yayınlanmasını istiyorsanız sadece bildiri formatında hazırlayınız ve konferans bildiri gönder kısmından çalışmanızı yükleyiniz.
Not: Dergi Yayınlarının özeti bildiri kitabında yer alacaktır. Ayrıca özeti yüklemenize gerek yoktur.

EJRND Research Article Template (English)

EJRND Review Article Template (English)

Özet Bildiri Taslağı (Türkçe)

Abstract Paper Template (English)

Tam Metin Bildiri Taslağı (Türkçe)

Full Paper Template (English)