ESCICONF 2022 Konferans Kitabı

Konferans Kitabı

Kongrede TRDizin yayın olanağına destek veren EJOSAT Dergisinden 8 Nisan 2022 tarihinde yapılan bilgilendirmeye istinaden 2022 yılı TRDizin İndeks değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu sebeple ilgiyi dergiye Kongre kapsamında başvuru alınmayacaktır.

Online Konferans Sunumu

Tüm sunumlar online olarak yapılacaktır

ESCICONF 2022 - International Conference on Emerging Sources in Science

ESCICONF 2022

International Conference on Emerging Sources in Science (ESCICONF), ORCLEVER Research & Science Group'un temel kongrelerindendir. ESCICONF 2022, bilim insanları ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunanan araştırmacıları ortak bir platformda buluşturmayı hedeflemiştir. Bu sayede araştırmacılar çalışmalarını sunabilecek, deneyimlerini ve konularındaki son gelişmeleri paylaşabileceklerdir. Ayrıca araştırmacıların birbirleri ile tanışma imkanı elde edeceklerdir.

ESCICONF 2022 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
Araştırmacılar sadece özet veya tam metin bildiri ile katılabilirler.
Çalışmalar sözlü olarak online (çevrimiçi) sunulacaktır.
Tüm özetler ve tam metin bildiriler kör hakemlik (blind-review) sürecinde değerlendirilecektir..
Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir.
Araştırmacılar bildiri gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25, referanslar ile en fazla %30 olmalıdır ve makale kabul oranı %70'i geçmemektedir.
İngilizce Makaleler DRJI indeksindeki EJRND (https://journals.orclever.com/ejrnddergisinde 31 Mayıs 2022'de yayınlanacaktır.
Kabul edilen özetler ve Dergide yayınlanan makalelerin özetleri bildiri kitabında yayınlanacaktır.
ISBN'ye sahip bildiri kitabı online olarak yayınlanacaktır.

Yayın Süreci Hakkında
Yayın olanaklarından sadece birisi seçibilir.

1) Tam metin veya Özet Bildiriniz Türkçe veya İngilizce olarak olarak Kongre Bildiri Kitabında yayınlanabilir.
Yayınlanması için bildirinizin kongre için kabul edilmiş ve sunulmuş olması yeterlidir.

2) Uluslararası hakemli ve DRJI İndeksli EJRND (https://journals.orclever.com/ejrnd) Dergisinde sadece İngilizce olarak bildiriniz makale olarak yayınlanabilir. EJRND Dergi yayını için bildirinizin kongre için kabul edilmiş ve sunulmuş olması yeterlidir. Ayrıca Makalenizin özeti kongre bildiri kitabında yer alacaktır.

Duyurular